Joan Martín

100% Salt

Educació

Salt Ciutat educadora. L’educació és la millor garantia perquè les persones, al marge de la seva condició social, cultural i econòmica tinguin oportunitats per poder desenvolupar els seus projectes personals i millorar les possibilitats per trobar feina.- per això, a Salt, l’educació és una prioritat.

Economia

Salt, un poble per treballar. Salt té potencialitats i actius per convertir-se en un pol d’atracció económica i així poder crear noves oportunitats de treball per els saltencs i les saltenques. Aquest és un dels nostres principals objectius, la creació de llocs de treball, i treballarem per fer les polítiques adients perquè les empreses vegin les potencialitats de negoci que els pot oferir Salt.

Cultura

La cultura com a motor de Salt. Salt sempre ha estat un pol d’intensa acció cultural i ha desenvolupat iniciatives en arts escèniques que tenen ressò internacional. Continuarem apostant per la cultura de prestigi a l’abast de tothom.

Igualtat Social

És l’objectiu de buscar una mateixa quantitat de riquesa, de felicitat, de respecte i d’igual tracte an la justicia per a totes les persones. És un dels pilars fonamentals de l’ideari socialista i sense dubte és una de les nostres prioritats en política municipal. Treballarem per donar oportunitats a tothom i estarem al costat d’aquells que més ens necessiten.

Ciutat

Garantir la seguretat ciutadana per a l’exercici igual de drets i llibertats, ha de ser un dels objectius prioritaris de qualsevol societat democràtica. Els socialistes hem d’oferir a la societat una política basada en el cohesió social, en la prevenció, en la integració de tots els ciutadans en una mobilitat més segura, en l’enfortiment del servei públic de seguretat en tots els nivells de l’administració, una política basada en el compliment dels deures i en el gaudi dels drets per part de tota la ciutadania.

Tens alguna proposta?, vols col·laborar?